Što je moć medija?

Moć medija

Što je moć medija?

Moć medija leži u odabiru je li nešto vijest ili nije.
Kako oni odabiru, posve je druga priča…